top of page
Dezinfekcija

Dezinfekcija

Mēs augsti novērtējam ikvienu mūsu sadarbības partneri, tādēļ pakalpojumus piedāvājam operatīvi un profesionāli. SIA "Aktis" pakalpojumos ietilpst:

  • Izsmeļoša objekta inspekcija.

  • Objekta riska platību identifikācija.

  • Rekomendāciju sniegšana, lai likvidētu grauzēju iekļūšanas iespējas objektā.

  • Monitoringa slazdu grauzējiem izlikšana.

  • Pēc monitoringa veikšanas nepieciešamajās vietās veicam grauzēju iznīcināšanu ar ķīmiskiem un neķīmiskiem līdzekļiem.

  • Rodenticīdu izlikšanas speciālos konteineros pie grauzēju pārvietošanās ceļiem vai grauzēju apdzīvotās vietās.

  • Integrēta kaitēkļu vadības programmas izstrādāšana, ņemot vērā uzņēmuma specifiku.

Prioritāte ir kvalitatīva un operatīva pakalpojumu sniegšana klientiem, ko atzinīgi novērtējuši daudzi sadarbības partneri.
Priecāsimies palīdzēt! 

bottom of page